Aalbers professionele begeleiding

Home
Muziektherapie
Muziektherapie bij depressie
Burnout begeleiding
Supervisie
Coaching
Training en presentatie

Contact


 

Supervisie is gericht op het beter functioneren als professional in een concrete beroepssituatie en het blijvend kunnen leren van werksituaties.

Supervisie wordt toegepast in beroepen waar mensen met mensen werken, zoals: zorg, welzijn en onderwijs. Supervisie kan goed toegepast worden in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen.

U leert hoe u zelfsturend kunt werken en leren. Uw persoonlijke leervraag speelt een centrale rol. Supervisie is een begeleidingsvorm die langdurig rendement en diepgaand leren mogelijk maakt.

U kunt op eigen initiatief supervisie nemen of in overleg met uw werkgever.

Supervisie vindt individueel plaats, meestal in een serie van 15 bijeenkomsten.

Bekijk foto's van de praktijkruimte

 

Supervisie bij burnout

Een didactische aanpak (supervisie) helpt om preventief te werken aan of te herstellen van burnout of andere stress- en spanningsklachten. Ervaren en anders omgaan met spanningsvolle situaties (coping) hebben een belangrijke plek in deze begeleiding.
Download werkstuk supervisie bij burnout.

Supervisie voor vaktherapeuten

Sonja Aalbers geeft supervisie aan vaktherapeuten in het kader van deskundigheidsbevordering en/of registratie in het Register Vaktherapie.